سرمقاله
معماری، ادبیات، رسانه / سید رضا هاشمی
 
نگاه
تکنیکهای خلاقیت / کامران افشارنادری
 
معرفی 
کارهای حسین شیخ زین الدین / مهندسان مشاور باوند
مهندسان مشاور معمار و شهرساز پلشیر
خانه هنرمندان ایران / مهندسان مشاور گزینه معمار، شهرساز
 
نظر
بازگشت به اکسپرسیونیسم در آثار پیشگامان / کامران افشارنادری
واسازی: ریشه های آن در فلسفه مدرن و نمود آن در معماری معاصر/ منوچهر مزینی
 
در جهان
رافائل مونئو، در گفتگو با ویلیام جی. آر. کورتیس / ترجمه لیلا قدیم زاده
 
مسابقات معماری بین المللی / شرکت مهندسی امن آوران
دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز/ اهدایی نادر کاظمی
 
هنرهای تجسمی
نگاهی به زندگی / حسین زنده رودی
کارهای عطاءالله امیدوار
 
ساخت و صنعت 
خانه های پیش ساخته / شرکت ام. ک. بتن
بخاری گاز سوز مداربسته / شرکت مهیا گاز
سازه های حفاظتی و صرفه جویی در انرژی / شرکت سکو ایران