سرمقاله
دهه هفتاد و طليعه دور تازه معماري / سید رضا هاشمی
 
نظر
تصوري تازه از معماري / كريستين نوربرگ شولتز، ترجمه نير طهوري
بحثي درباره مقاله پرز گمز در باب معني در معماري / منوچهر مزيني
 
نگاه
مسابقه / كامران افشارنادري
 
معرفی 
داراب ديبا، جهانگير صفاوردي و همكاران
طرح ساختمان سفارت جمهوري اسلامي ايران در برلين
رضا دانشمير: گالري مبلمان و آثار هنري
آرش مظفري و مهرداد گل محمدي
 
مسابقه
مسابقه طراحي ساختمان مركزي دفتر همكاري هاي فناوري رياست جمهوري، طرح مهندسان مشاور شيردل و همكاران / مهدي عليزاده / مهندسان مشاور نقش جهان پارس / جواد حاتمي / مهندسان مشاور طرح و آمايش
 
از ايران
بررسي تاريخ هنري معماري خانه هاي گوركيان در تهران / نگار حكيم
كيمياگران گمنام ايراني در خارج از مرزهاي امروز/ زهره بزرگ نيا
بازي هاي آسيايي / جيمز استرلينگ، ترجمه پرويز فروزي
كنگره سراسري دانشجويان معماري و شهرسازي كشور
 
در جهان
دومينيك پرو
 
طراحي
كارهاي فريدون كسرائي
نور و زبان احساس / حسن مهرابي، آرماند درور
طراحي محصول در كارهاي گروه پنج نيويورك / حسن مهرابي، آرماند درور
تابلوهاي تبليغاتي و طراحي صحنه شهر/ حسن مهرابي، آرماند درور
 
ساخت و صنعت
همايش مهندسي عمران در انستيتو تكنولوژي ماساچوست / عبدالحسين جلوه
نقش معماري و مهندسي در طراحي مقاوم در برابر زلزله / فريد مهديان