سرمقاله
ارزیابی و مستندسازی معماری معاصر/ سید رضا هاشمی
 
نگاه
مشكلات صدور خدمات فنی و مهندسی / بیژن ارفعی
ایران و معماری در گفتگو با مایكل كرك لند، مؤسسه همكاری بین المللی كرك لند
 
نظر
آیزنمن در كنگره جهانی معماری چه گفته است؟
معماری برای جهان در حال تحول / كامران افشار نادری
معماری، مرگ و جاودانگی / فرهاد اسدپور
 
نقد
بزرگترین رویداد معماری معاصر ایران چگونه روی داده است؟ / كامران دیبا
دو مسابقه / آرش مظفری
تئوری در نقد پایانه یوكوهاما / رضا دانشمیر
 
عناصر معماری
عناصر معماری، دیوار/ كامران افشار نادری
 
جایزه بزرگ معمار
جایزه بزرگ معمار 81
نگاهی به معماری مسكونی بعد از انقلاب / كامران افشار نادری
 
از ایران
تجدید یك خاطره، آرامگاه نادر، هوشنگ سیحون / محمد خبازی
 
در جهان
نظری به معماری قرن بیستم اتریش / نگار حكیم
 
طراحی داخلی
تحول در محیطهای كار/ حبیبه مجدآبادی


طراحی
جویسی سالیف / آرماند درور
گرافیك تبلیغاتی؛ استفاده مناسب و نامناسب / حسن مهرابی


ساخت و صنعت
مشكلات تأسیسات ساختمان در طرح و اجرا / حشمت الله منصف