سرمقاله 
نظام مهندسی و رابطه عضویت / سید رضا هاشمی
 
نظر 
معماری متن وار و پیشگامان آن / نگار حكیم
رویكردی پدیدار شناسانه به وضعیت كنونی معماری / باوند بهپور
 
نقد 
شیوه استعاری و مفهومی معماری میرمیران در خلال بررسی چند كار او / محمد محمدزاده
 
كتاب 
هرچه مردم پسندتر، متحجرتر: حاصل غم انگیز كار كریستوفر الكساندر/ ویلیام ساندرز/ ترجمه پردیس فروزی
كتاب جديد نويسنده مشهور بحث داغي را برپا مي كند، كريستوفر الكساندر، در پاسخ به نقد ساندرز
معماری جهان / مجموعه انتقادی معماری 2000- 1900 / كنت فرامپتون
 
رویداد
بزرگداشت و نمایش آثار سه معمار ارمنی در خانه هنرمندان ایران: گابریل گوركیان، پل آبكار و وارطان هوانسیان
 
عناصر معماری 
نما، حد بیرونی ظرف فضایی ساختمان / كامران افشارنادری
 
پروژه 
كارهای تازه رضا دانشمیر
در كارواش، مجتمع ترابری، لندن شرقی: ناصر گلزاری / كلر ملهویش / ترجمه باوند بهپور
 
مسابقه 
پنج معمار جوان در مسابقه پارك فناوری پردیس / ایمان رئیسی
 
از ایران 
معماری مساجد در فلات ایران / عبدالعزیز فرمانفرمائیان
مرمت و احیای كاروانسرای امین آباد (ملك) / فرامرز پارسی
منوچهر مزینی در گذشت / كامران افشارنادری
یاد گذشته / كامران دیبا
 
در جهان 
تولد دوباره  كتابخانه  اسكندریه / ریچارد اینگرزول / ترجمه باوند بهپور
شیگروبان / ایمان رئیسی
طرح برنده برای تجدید بنای مركز تجارت جهانی / بابك مستوفی صدری
 
طراحی داخلی / حبيبه مجدآبادي
ساختمان شماره  23، تبدیل خانه سه طبقه به دفتر كار: حمید گازر
فروشگاه ورزشی برج كوه نور فرمانیه، مشاورین معماری داخلی معظمی و همكاران
 
طراحی 
توشیو كی كیتا، امروزی كردن سنت ژاپنی كاغذ و لاك / حسن مهرابی
لواسانی و هنر چرم / آرماند درور
 
ساختمان و صنعت 
كاربرد سنگ در معماری امروز/ مارك آنتونیو راگونه / ترجمه كامران افشارنادری
مهندس غیر رسمی / ترجمه باوند بهپور