سرمقاله 
موسم تحول / سیدرضا هاشمی
 
كتاب 
سازه و پوشش، نقد كتاب معماری سطح، میشله كالزاوارا / باوند بهپور
نگاهی ظریف به جنبش مدرن، نقد كتاب معماری مدرن، روبرتو دولیو/ باوند بهپور
 
نگاه 
فرهنگ و اخلاق در معماری / كامران دیبا
انعطاف، تنوع و پویایی در فضاهای دانشگاهی / مهندسان مشاور پلشیر/ محمدرحیم اخوت
 
نظر 
درخت گونه شناسی آثار معماری فرشید موسوی و آلخاندرو زائروپولو/ نگار حكیم
معماری اطلاعات / عدالت صدر
برنامه ریزی عمیق، روش كار بن وان بركل و كارولین بوس / جان تاكارا / باوند بهپور
 
عناصر معماری 
پلكان / كامران افشارنادری
 
پروژه
دو طرح از شامیل محمدزاده / رضا دانشمیر
كارهای مسعود افسرمنش / رضا دانشمیر
مجموعه اداری واحد (05) / مهندسان مشاور فردانو/ ایمان رئیسی
 
مسابقه 
مسابقه طراحی مجموعه اقامتی- تجاری زائرسرای مشهد
مسابقه بین المللی طراحی ادارات مركزی ناتو در بروكسل / ترجمه میرسعید موسوی
 
از ایران 
عمارت دیوانخانه شیراز، پروژه طرح پردیسان، سازمان میراث فرهنگی كشور/ فرامرز پارسی
معماری و روابط فرهنگی ایران و چین / زهره بزرگ نیا
آثار شاخص معماری دوران معاصر تحت حمایت قانون / اسكندر مختاری
 
در جهان 
فومیهیكو ماكی / كامران افشارنادری
 
طراحی داخلی 
سادگی، راحتی و بی ادعایی در طراحی داخلی بناهای تاریخی / گفتگو با فریدون آو
 
طراحی 
عصر پلاستیك / آرماند درور
طراحی تحت سلطه تكنولوژی / حسن مهرابی
 
ساخت و صنعت 
شركت آروپ / ترجمه آبتین گلكار