در بم
 
كتاب 
سرنوشت شهر / كریستینا بیانچتی / ترجمه آبتین گلكار
شوك یا آسودگی / كالین دیویس / ترجمه آبتین گلكار
 
دیدگاه 
نكاتی در مورد ساختمان های عمومی، از دید داوران جایزه بزرگ معمار 82
بازسازی بم / زهره بزرگ نیا
تأثیر اسناد عادی در پدیده حاشیه نشینی در شهرهای ایران / نادر عاصمی فاخر و پریوش ترشیزیان
 
نظر 
تئوری گشتالت / محمد محمدزاده
افقی بودن: گستره ها و تراكمها در محیط نوظهور/ جیمز كرنر/ ترجمه شیرین رضایی
 
گفتگو 
ساختمان شركت گاز و پارك صدرا در شیراز، در گفتگو با مهرداد ایروانیان
 
پروژه 
مجموعه مسكونی بزرگ زیتون اصفهان، مسعود محمدی
 
مسابقه 
مسابقه طراحی مجتمع مسكونی شیراز
 
ساخت و صنعت 
آجر/ كامران افشارنادری
طره های بلندتر از 1/5 متر/ رابین و رافائل صدیق پور
ایمن سازی لرزه ای خانه های سنتی و بناهای تاریخی / ترجمه رابین صدیق پور
 
از ایران 
مرمت بافتهای تاریخی ایران (قسمت آخر) / فرامرز پارسی
حمام نوبر/ فرامرز پارسی
معماری مسكن شهری در استان مركزی / زهره بزرگ نیا
 
در جهان 
خانه های ارزان قیمت / ترجمه آبتین گلكار
پناهگاه های شفابخش / كلركوپرماركس/ترجمه شیرین رضایی
خبرهای كوتاه از جهان / گردآوری و ترجمه شیرین رضایی