سرمقاله 
مسكن در متن سیاست عمران ملی / احمد عظیمی بلوریان
 
كتاب ها و نشریات / ترجمه مهران داودی
 
رویداد 
اهدای جوایز مسابقه شهرداری بم در سومین همایش سالانه جامعه مهندسان معمار ایران
معرفی و نقد معماری امروز ایران، انجمن فرهنگی جامعه مهندسان معمار ایران
 
نظر 
وقتی حومه ها به ابرحومه تبدیل می شوند / جیمزس.راسل / ترجمه آبتین گلكار
●ایده بهشت / یوهانی پالاسما / ترجمه آنوشا شهسواری
اشتیاق، سكونت، معماری / كامران افشارنادری
 
نقد 
جوهره فضاهای آشنا در معماری امروز/ نگار حكیم
نمایشگاه و نمایشگاهی دیگر/ آرماند درور
بزرگراه نواب، نوسازی نواب
آزموده را آزمودن خطاست / زهره بزرگ نیا
حاشیه نشینی بخش نادیده گرفته شده توسعه شهر در تهران / نادر عاصمی فاخر
 
گفتگو 
گفتگو با فرخ قهرمان پور/ محمدرضا حائری
مجتمع سازی مسكونی
 
جایزه بزرگ معمار 83
 
مسابقه 
برندگان جایزه AIA برای طرح های برتر معماری مسكونی / ترجمه حامدرضا وثوق
 
ساخت و صنعت 
ساختمانی كه پرواز می كند! / ترجمه و تألیف رابین و رافائل صدیق پور
 
از ایران 
قلعه رودخان / فرامرز پارسی
حس مكان در باغ ایرانی و باغ ژاپنی / فریار جواهریان
بناهای یادمانی هوشنگ سیحون / امیر بانی مسعود
سابقه زندگی جمعی در مجتمع های مسكونی در روستاهای طبس / زهره بزرگ نیا
 
در جهان 
طراحی فضاهای تهی در بافت توكیو/ نائومی ر.پولاك / ترجمه آبتین گلكار
خبرهای كوتاه از جهان / ترجمه مهران داودی