سرمقاله 
بحران تعلیق / سهیلا بسكی
 
كتاب ها و نشریات / ترجمه هانیه منصوری
 
رويداد 
به یاد هادی میرمیران
بزرگداشت كامران دیبا، انجمن فرهنگی جامعه مهندسان معمار ایران
 
نقد و نظر 
هویت و مهندسی، سیدمحمد بهشتی
فضای شهری / احمد عظیمی بلوریان
معماری بدون مردم / ریچارد اینگرسول و كریستینا تارتاری / ترجمه عباس مخبر
بهنیش در برلین، مقر جدید آكادمی هنرهای برلین / مانوئل كوادرا / ترجمه آزیتا ایزدی
گزارش بازدید 5 روزه از پروژه های اپور در پاریس / نادر عاصمی فاخر، زهره بزرگ نیا
 
پروژه 
مركز تجارت شیراز، بهرام شیردل
بازسازی دفتر مستشار بازرگانی سفارت اتریش در تهران، كامران افشار نادری
 
از ايران 
مفهوم اجتماعی محله در دوره قاجار/ فرامرز پارسی
ارگ كریمخانی، شیراز/ بابك زیرك
 
در جهان / ترجمه آزیتا ایزدی 
جان پاوسن
سالنهای كتی پاسیفیك، فرودگاه چك لپ كوك
دیر «بانوی ما»، نوی دوور
مجموعه آپارتمانهای لنزداون
خانه تتسوكا 125
خبرهای كوتاه از جهان
 
ساخت و صنعت 
آیین نامه مجریان، كلاف سردرگم / اردشیر دیلمی
 
مقالات رسيده 
مدیریت زمان در پروژه های طراحی معماری / محمدحسین مختاری، زهره پورذوالفقار
ایده های هندسه فراكتال در معماری / حسین فلاح، محمدعلی اشرف گنجویی