سرمقاله 
چالش های مسكن در ایران / احمد عظیمی بلوریان  
 
كتاب ها و نشریات / ترجمه عباس مخبر
 
رویداد 
موزه میراث روستایی گیلان / پویا میریوسفی
 
نقد و نظر 
شیردل و شیراز: بازگشت به اصول پایه / سیامك آهی
گفتگو: اصالت ایده
هویت و مهندسی، سیدمحمد بهشتی
دو نقد درباره جین جیكوبز و میراث او/ ترجمه عباس مخبر
 
مسابقه 
زاها حدید و كن یینگ برگزیدگان مسابقه برنامه ریزی شهری جدید استانبول / ترجمه عباس مخبر
 
پروژه 
مروری بر حدود دو دهه فعالیت شركت سرمایه گذاری مسكن / محمد محمدزاده
 
ساخت و صنعت 
ساخت صنعتی مسكن، سیستمهای قاب سبك فولادی / حسن مهرابی
 
از ایران 
قلعه نشینی / فرامرز پارسی
مسكن در بافت قدیم بابل / زهره بزرگ نیا
● كتیبه بیستون، كرمانشاه / بابك زیرك
 
طراحی / تجسمی 
دنیایی كه دیزاین برای ما ساخت / آرماند درور
مجسمه های حمیدرضا حكیمی
مجسمه های رضا یحیایی
 
در جهان 
مجموعه آپارتمانی برنارد اشتراسه، آلمان،جولیا بولز و پیتر ویلسون / ترجمه آزیتا ایزدی
خانه سازی با منابع عمومی، بلژیك / ترجمه عباس مخبر:
مجتمع مسكونی نوارها و حیاط ها، هلند
آپارتمان های شناور در چشم انداز باز، هلند / دومینیك پاپا
استانداردهای بالا با هزینه های پایین، مجموعه آپارتمانی، لندن / ریچارد گارلند
كیفیت چیزهای روزمره / فرانك كالتن باخ
فردیت برای توده ها؟، خانه سازی در وین / گابریل كایزر
خانه ای در مولدو، پرتغال، ادواردو سوتو دمورا / ترجمه آزیتا ایزدی
خبرهایی از جهان / ترجمه آزیتا ایزدی
 
مقالات رسیده 
احیای كالبدی جدید از دامن ناشناخته های هنر ایرانی / محمود نجاری سی سی
اندیشه ایرانشهر: از توهم تا واقعیت / علی سلطانی
الگوهای پایداری در معماری كویری ایران / علی اسدپور
 
نامه
انتخاب معماری